వెన్న బిస్కెట్స్ (Butter Biscuits)

కావలసిన పదార్థాలు:

మైదా------------ 1 గ్లాసు
చెక్కర పొడి ------1/2 గ్లాసు
వెన్న ---------------1/2 గ్లాసు
బేకింగ్ పౌడర్ ----------1/2 స్పూన్
బేకింగ్ సొడా ----------1/2 స్పూన్
గుడ్డు (తెల్లసొన మాత్రమే)----1 గుడ్డు
వెనిలా ఎస్సెన్స్ -----------3 చుక్కలు


విధానము:

1. మైదా లో బేకింగ్ పౌడర్ , బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.

2. ఒక గిన్నె లో గుడ్డు పగుల కొట్టి , తెల్లసొన ను వేసుకోవాలి. (ఇష్టం లేనివారు గుడ్డు వేసుకోకండి)

3. అందులో కి చెక్కర పొడి , వెన్న ,ఎస్సెన్స్ ,వేసి బాగా నురగ వచ్చెలా కలపాలి.

4. అందులో కొంచం కొంచం మైదా వేస్తూ , పూరి పిండి లా గట్టిగా కలుపుకోవాలి.

5. వెంటనే గాలి తగలకుండా మూత పెట్టాలి.

6. కొంచం కూడా నీళ్ళు వాడరాదు.

7. ఇలా మూత పెట్టిన పిండి ను ,6 లేక 7 గంటలు నాన నివ్వాలి.

8. తరువాత నానిన పిండి ని తీసి , చపాతి కన్నా కొంచం మందంగా వత్తుకోవాలి.

9. ఇలా వత్తిన చపాతి ని, మీకు నచ్చిన విధంగా గుండ్రంగా, డైమండ్ లా, స్వయర్ గా , కట్ చేసుకోవాచ్చు.

10. ఇలా చేసుకున్న బిస్కెట్స్ ను ఒవన్ లో పెట్టి, గోధుమ రంగు వచ్చేలా బేక్ చేసుకోవాలి.

అంతే ఎంతో రుచిగా ఉండే వెన్న బిస్కెట్స్ రెడి.

గమనిక: బిసికెట్స్ కు పిండి ముద్దగా రాకపొతే, నీళ్ళతో కలపకండి .కావాలంటే పాలు వేసుకోవచ్చు.No comments:

Post a Comment